Новости по теме: экономикэм

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу
АДЫГЭ ДУНАЙ
Публичнэ Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ республикэм щашIыгъэ киловольти 110-рэ кIуачIэ зиIэ подстанциеу «Адыгейская» зыфиIорэм икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ