Новости по теме: Мыекъуапэ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Мыекъуапэ испорт псэуалъэхэм, Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэхэр зыщагъэхьазырырэ Гупчэм ищэрыопIакIэ ащыIагъ. Зигугъу къэтшIыгъэ комплексыр атыгъах
АДЫГЭ ДУНАЙ
1941 — 1945-рэ илъэс-хэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 72-рэ зэрэхъугъэр Адыгеим игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. МэфэкI Iофтхьабзэхэр Мыекъуапэ игупчэ щыкIуагъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ
ГъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытыным ыкIи гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм апае шэкIогъум и 17-м къыщегъэжьагъэу и 22-м нэс АР-м гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къэралыгъо инспекциер кIэщакIо зыфэхъугъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ